Prevod: Branka Klemenc
Oblikovanje:
Katarina Mrvar in Luka Mancini