Spoštovani,

spletne strani, na katere vstopate, niso več redno vzdrževane in služijo v arhivske namene. Najnovejše podatke o ansamblu Trutamora Slovenica, ki je leta 2008 vsa ansambelska prizadevanja združil pod imenom VEDUN, si lahko preberete na spletnih straneh ansambla Vedun.

S spoštovanjem,
ansambel Trutamora Slovenica / Vedun